Christi Kütt, Viorica Kuusik ja Riina Tomberg « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Christi Kütt, Viorica Kuusik ja Riina Tomberg

vaibad-kuusik

 

Näitus „Punase lõngaga – Waibad ja wammused“.
Eksponeeritakse Riina Tombergi vammuseid ning Viorica Kuusiku ja Christi Küti vaipu.

19.12.2016 – 25.02.2017

Punase roll eesti rahvausundis ja –rõivais on märkimisväärne – sagedasti on punast kasutatud pulmatekstiilides ja vastupidi, igati välditud matuste ja leina ajal. Võib öelda, et vähemalt eesti rahvakultuuris omas punane üldjuhul positiivset kaitsvat tähendust. Vanemas rahvalaulus esineb sõna punane mitte niivõrd värvi tähistajana kui tähenduses „kaunis”, olles üldise heakskiitva hinnangu andja.
Pühalikkust ja pidulikkust tähendav „Punane“ on kandnud meid läbi loomise, teadmiste ja traditsioonide juurde. Soovime oma loominguga eesti käsitööpärandit säilitada ja nüüdisaegse kultuuriga siduda.

Värvilisus ümbritseb meid ärkamisest magamaminekuni ning sellepärast teadvustab inimene värve endale vaid erakordseil juhtudel – siis, kui need ise silma torkavad. Erineva kunstnikukäekirjadega loodud tekstiile näitusel ühendab punase pärimuslik tähendus, mis meid on inspireerinud. Soovime käesolevaga soojendada kõiki külastajaid meeldiva elamusega.

http://kultuur.err.ee/v/kunst/49ae1e1f-ee2c-4712-beda-ae6e67bc90c2/kondase-keskus-on-aasta-lopus-taitunud-parandkultuuriga

 

_DSC0001

 

Exhibition “In Red Yarn – Rugs and Coats”

Coats by Riina Tomberg and rugs by Viorica Kuusik and Christi Kütt

21.12.2016 – 25.02.2017

The role of the red colour in Estonian folk religion and folk costume cannot be underestimated – red was very often used in wedding textiles and, on the contrary, avoided during funerals and mourning. At least in ethnic Estonian culture the meaning of the colour red was generally associated with something positive and protective. In older folk songs the Estonian word for red, ‘punane’, rather than meaning the colour, used to denote ‘beautiful’, and generally express approval.

Carrying in itself holiness and festivity, “red” has brought us to knowledge and traditions. With our creative work we want to preserve the Estonian handicraft heritage and link it with modern culture.

Colours surround us all day, from waking up to bedtime, and that is why we consciously perceive them only in exceptional cases – when they attract attention. The textiles on this exhibition have been created by different artists but they are connected by the traditional meaning of red (‘punane’). We would like to warm our visitors’ hearts with a pleasant experience.