Imetletud Eia. 100 aastat šaržimeister Evald Reieri sünnist « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Imetletud Eia. 100 aastat šaržimeister Evald Reieri sünnist

eia_plakat_kurv

Evald Reieri (kunstnikunimega Eia) sünnist möödub 2016. aasta 14. juunil 100 aastat. Elupõlise viljandlasena ja aktiivse kultuuritegelasena on Eia jäänud eriti sügavale siinse rahva mällu ja hinge. Eia esimene karikatuur ilmus ajalehes Oma Maa 1930. aastal. Sel kümnendil töötas ta karikaturistina Tallinna ajalehtede juures ning võttis ette Euroopa reisi, teenides raha kohapeal tuntud inimestest šarže tehes. Inglismaal õnnestus Eial avaldada karikatuur kuulsas Punchis, kusjuures honorar tagas äraelamise mitmeks kuuks. Sõja ajal töötasEia karikaturistina Viljandis ja Riias, kuid 1949. küüditati ta koos abikaasa Anniga Siberisse Novosibirski oblastisse. 1957. aastal Eestisse tagasi jõudnud, töötas Eia kunstnikuna ja karikaturisti-illustraatorina Ugalas, Sakalas (Tee Kommunismile), KEK-is, Kultuurimajas ja Kaubastus. Kuigi karikatuure tegi Eia peale sõda harva, võis tema joonistusi ja šarže kohata Kehakultuuris, Noorte Hääles, Kultuuris ja Elus ja paljudes vene ja läti ajalehtedes ning ajakirjades. Kokku olevat Eia teinud mustvalgeid ja värvilisi šarže ajalehtedele ja ajakirjadele või kinkimiseks juubilaridele, ligi 12 000. Joonistusande ja kunstnikusilma kõrval hindasid kaasaegsed Eiat kui suurepärast vestluspartnerit ja väga head inimest.

Näitus jääb avatuks Reieri sünnipäevani 14. juunil. Kondase keskuse näituseid toetavad kultuuriministeerium ja kultuurkapital. Täname Spordimuuseumi, Viljandi muuseumi, Teatri- ja muusikamuuseumi, Ove Lainast, Ülo Alo Võsarit ja paljusid teisi, kes näitusele teoseid laenasid. Kondase keskus (Pikk 8, Viljandi) on avatud igapäevaselt 11.00-18.00.

Teksti koostas Gregor Taul.

*

Evald Reier (artist name Eia) was born 100 years ago on the 14th of June. As someone who was born in Viljandi and lived here for most of his life, he truly left a mark on his hometown’s memory and soul. Eia’s first caricature was published in 1930 in Oma Maa. During that decade he worked as a cartoonist for various newspapers in Tallinn. In the late 1930’s he set on an European tour, during which he earned money by drawing caricatures of local celebritites. In England he managed to publish a caricature in the famous Punch magazine. During the war-time, he worked as a cartoonist for newspapers in Viljandi and Riga, but in 1949 he was deported together with her husband to Siberia. In 1957 Eia was able to return to Viljandi, where he worked as an artist, cartoonist and illustrator for the Ugala theatre, Sakala (which was then called Road to Communism) newspaper , Collective Farm Building Committe and the Cultural House. Although after the war Eia rarely drew cartoons, he still published caricatures for several newspapers and magazines in Estonia, Latvia and Soviet Russia. It is estimated that all in all Eia drew around 12 000 caricatures, cartoons, birthday cards etc. Besides his artistic gift people valued Reier as a very fine man and a top partner in conversation.

The exhibition will remain open until 14 June – the 100th birthday of Eia. Kondas Centre is supported by the Ministry of Culture and the Cultural Endowment. We wish to thank the Estonian Sports Museum, Viljandi museum and Theatre and Music museum, Ove Lainas, Ülo Alo Võsar and many others who lent works to the exhibition. Kondase Centre (Pikk 8, Viljandi) is open daily from 11.00 a.m to 18.00 p.m.

Text compiled by Gregor Taul.