Imbi Rahumaa akvarellinäitus “Valgus ja vari” « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Imbi Rahumaa akvarellinäitus “Valgus ja vari”

IMG_4087

Imbi Rahumaa on Rootsis elav eesti arst ja akvarellist, kes lapsena Viljandis elades oli Raudna koolis Paul Kondase õpilane. 

Imbi Rahumaa (neiupõlvenimega Pärn) on sündinud Tallinnas. Tema isa töötas maaparanduses, ema ajakirjanikuna, mistõttu rändas pere sõltuvalt vanemate töökohtadest palju. Viiekümnendatel aastatel elas pere Viljandis, pastoraadihoonest, kus praegu tegutseb Kondase keskus, üle tänava. Kooliteed alustas ta Viljandis, mõned aastad õppis Heimtali koolis, kus joonistamisõpetajaks sattus olema Paul Kondas, kes tundides oma lahkel ja vaiksel moel soovitas minna edasi kunsti õppima. Nii aga ei läinud. Nüüdseks on Rahumaal seljataga üle 40 aasta tööd arstina, pärast ülikooli Talinnas ja siis Tartus, kus kaitses kardioloogias ka teaduskraadi. 23 aastat on ta töötanud arstina Stockholmis, sealhulgas viimastel aastatel ülemarstina mälu uuringute vallas. 

Maalimisega hakkas Rahumaa intensiivselt tegelema 15 aastat tagasi. Ta on akvarellimaali õppinud erinevates Rootsi kunstikoolides ja täiendanud end selle ala Rootsi parimate kunstnike käe all. Ta on koos teiste kunstnikega ette võtnud maalireise Itaaliasse, Prantsusmaale, Belgiasse ja Hispaaniasse. Rahumaa on Rootsi Kunstnike Liidu ja Põhjamaade Akvarellistide Ühigu liige. Käesoleval ajal juhib ta Eesti Kultuurikoondise kunstitoimkonda Stockholmis.

Rahumaa maalib peamiselt akvarell- ja akrüülvärvidega, kuid kasutab oma töödes ka tušši ning kollaaži. Motiiviks on peamiselt loodus, eriti on ta inspireeritud põhjamaa valguse ja varjude mängust ning püüab edasi anda sellest tekkivaid meeleolusid. Rahumaa teoseid on eksponeeritud mitmetel näitustel Põhjamaades, mujal Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. 2015. aastal olid tema teosed väljas Tallinnas Kastellaani majas. Tänavu jaanuaris anti talle Firenzes Leonardo Da Vinci nimeline rahvusvaheline auhind The Universal Artist

Näitus jääb avatuks 26. maini. Kondase keskus on avatud igapäevaselt 11–18. Kondase keskuse näituseid toetavad Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. 

***

Imbi Rahumaa Light and Shadow

Imbi Rahumaa is an Estonian doctor and painter residing in Sweden who as a child lived in Viljandi. As a primary school pupil in Raudna School, her teacher happened to be Paul Kondase – to whom our museum is dedicated.

Imbi Rahumaa (née Pärn) was born in Tallinn. His father worked in landscape reclamation and her mother was a journalist, so due to the jobs the family moved a lot. During the 1950s Rahumaa’s family lived in Viljandi, just across the the parsonage, which currently houses the Kondase Centre. For some years Rahumaa studied at Raudna school in Heimtali where her drawing teached happened to be Paul Kondas. Kondas advised Rahumaa to study art, but this did not happen. Rahumaa became a doctor, defending her thesis on cardiology. After having worked in Tallinn and Tartu, she moved to Stockolm, Sweden where she has been working as a doctor for 23 years. During the recent years she has been the chief doctor in the field of memory research.

Rahumaa began to paint intensively 15 years ago. See has studied watercolor painting at various Swedish art schools under the guidance of the best artists in Sweden. Together with other artists she has made painting trips to Italy, France, Belgium and Spain. Rahumaa is a member of Swedish Artists’ Union and a member of the Nordic Aquarellists Society. At present she leads the art team of the  Estonian Culture Society in Stockholm.

Rahumaa mainly paints with acrylics and water color, but also makse use of collage and ink. Her most beloved motive is nature, and she’s especially inspired by the play of Nordic light and shadows and trys to convey these moods into her paintings. Rahumaa’s works have been exhibited in several exhibitions in the Nordic countries, in the rest of Europe and the United States. In 2015 her works were exhibited in Tallinn. In January this year she was awarded The Universal Artist Leonardo Da Vinci International Award.

The exhibition will remain open until 26 May. Our exhibitions are supported by the Ministry of Culture and the Cultural Endowment.

Text compiled by Imbi Rahumaa and Gregor Taul.