TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogiate õppekava juubelinäitus « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogiate õppekava juubelinäitus

_MG_5669 copy

Sel aastal möödub 25 aastat visuaaltehnoloogiate õppekava avamisest Viljandi Kultuuriakadeemias. Osakonna õppejõudude ja vilistlaste näitus “Segatud meediumid” juhatab sisse juubelisündmused ning annab ülevaate sellest, millega õppekavaga seotud kunstnikud, butafoor-dekoraatorid, lavastuskorraldajad, valguskujundajad ning multimeediaspetsialistid aastate jooksul tegelenud on. Väljapanek jääb avatuks 5. märtsini, pärast mida avaneb siin samas eriala praeguste tudengite näitus.

This year the curriculum of Theatre Technical Arts of the Tartu University Viljandi Cultural Academy celebrates its 25th year of teaching prop and stage designers, lighting designers, stage managers and performing arts multimedia specialists. The jubilee year begins with a retrospective exhibition Mixed mediums with works by both lecturers and alumni and will continue with a group show representing the works of the current students of the same curriculum. Further information in English below.

Aastal 1991 võeti Viljandi Kultuurikolledžisse õppima esimesed dekoraator-butafoori eriala üliõpilased ja seda hetke võib pidada visuaaltehnoloogia õppekava alguseks. 25 aasta jooksul kuni tänaseni on õppekava olnud mobiilselt arenevas olekus ning püüdnud sammu pidada ümbritseva keskkonna muutustega. Tänu sellele, et kultuuriakadeemias on paralleelselt õpetatatud lavastajaid, koreograafe, näitlejaid ja tantsijaid, on see nii õppejõudude kui tudengite jaoks tähendanud pidevat koostööd ja suhtlemist ning erinevate loov-tehniliste erialade põimumist. See koolisisene “segatud meediumide” väli on väike realistlik mudel etenduskunstide valdkonnast, kuhu üliõpilased pärast kooli lõpetamist tööle suunduvad. Eesmärk on olnud koolitada universaalsete oskustega spetsialiste, kes tunneksid end koduselt nii erisugustes kontekstides töötades kui erinevaid meediume kasutades.

Ka käesolevat näitusel esinevad koos mitmesugused meediumid, seda nii varjamatul kui ka varjatud kujul, üksikuna ühes töös või kombineerituna mitmest. Materjalidest on esindatud nahk, penoplast, paber, poroloon, pärlid, vill, vineer, akrüülvaik- ja värv, kips, puit, aga ka foto, video, valgus… nimekirja võiks veel pikalt täiendada. Materjale kombineerides sünnivad uued tähendused ja nii vormub ka mänguruum teatrilaval.

Siinsed näitusetööd ei ole siiski rekvisiidid mõnest etendusest, vaid vabast mõttest ja mängulustist kantud iseseisev looming, mis on saanud nähtavaks teatritehnoloogiaid kasutades. Kõik näitusel esinevad kunstnikud on erinevatel aegadel õppinud või õpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna visuaaltehnoloogia erialal. Õppejõud:

Kersti Rattus, Silvi Kard, Mare Hunt, Krista Tool, Lee Reinula-Stern. Vilistlased: Ave Maser, Terje Kiho, Eve Komissarov, Annika Aedma, Evelin Vassar, Grete Saluste, Pille Lumiste, Kaido Torn, Elise Nigul.

Teksti koostas Gregor Taul.

Kondase keskuse näituseid toetab Kultuurkapital.

***

n 1991 Viljandi Culture College started teaching prop and stage designers – this may be regarded as the beginning of the Curriculum of Theatre Technical Arts. Throughout the 25 years the curriculum has evolved in time, keeping itself up to date with the global environment of the performing arts. Thanks to the fact that the Culture Academy teaches directors, choreographers, actors and dancers, the students and lecturers have had a chance to constantly communicate and co-operate with professionals in the other fields, meaning that there has been a lot of synthesis between the overlapping disciplines. This shared field of mixed mediums within the school environment is actually a small but realistic replica of the real performing arts world, which waits for the graduates outside the academy. All in all the goal of the curriculum has been to educate universally-skilled specialists who are able to work within different contexts using different mediums.

This is also why this exhibition boasts various mediums, be it more unconcealed or concealed, combined with other media or alone in itself. Some of the materials represented are: skin, foam, paper, beads, wool, veneer, acrylic vax and paint, plaster, wood, as well as photo, video, lighting… we could go on and on. At any rate, in the process of combining different media new meanings develop – this is also the way a stage is created in the theatre.

The works exhibited here are not props from specific theatre shows, but individual pieces of art, which were created for the sake of creating something playful and something, which is related to theatre technical arts. All the exhibiting artists have studied or taught at various times at the University of Tartu’s Viljandi Cultural Academy’s Performing Arts Department’s curriculum of Theatre Technical Arts. Lecturers: Kersti Rattus, Silvi Kard, Mare Hunt, Krista Tool, Lee Reinula-Stern. Alumni: Ave Maser, Terje Kiho, Eve Komissarov, Annika Aedma, Evelin Vassar, Grete Saluste, Pille Lumiste, Kaido Torn, Elise Nigul.

Gregor Taul

Our exhibitions are kindly supported by the Cultural Endowment of Estonia.