August Künnapu realistlikud unistused maalides « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

August Künnapu realistlikud unistused maalides

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

August Künnapu realistlike unistuste maalinäitus “Palermo hobune” 21. juuli kuni 13. september 2015.

August Künnapu’s realist imagination – The Palermo Horse – on show from the 21st of July until the 13th of September. Further information in English below.

August Künnapu on hõrkude värvikoosluste ja ajaüleste tunnete kunstnik, kelle empaatilised maalid uurivad inimeste olemust, tema argielu rituaale ja rõõme. Künnaput, kelle esimene isikunäitus toimus 2001. aastal, on nii mõnigi kord kõrvutatud Henry Rousseau, Paul Kondase, aga miks mitte ka Andy Warholi poolt armastatud ameerika iseõppija Florine Stettheimeri loominguga. Tema pildikeele naivismiks nimetamine on vast üle pea lihtsustav, kuid tõsi ta on, et tema maalide bukett puhkeb iseäranis siinse muuseumi keskkonnas eriliselt õide. Vormilt justkui nostalgiahõnguline, sisult edasivaatav ja jaatav.

Kunstnik juhatab oma näituse sisse järgmiste sõnadega: „Käesolev väljapanek on väike ülevaade minu viimase 14 aasta maaliloomingust. Esindatud on mulle omased teemad – sportlased, arstid, inimeste argitoimetused ja portreed, tuletõrjujad ning loomad. Seekordselt näituselt jäid välja vaid kassimaalid, mida kunstihuviline võis hiljuti näha Vana-Võromaa Kultuurikojas Võrus paarisnäitusel “Pühad kassid ja Atlantis” isa Vilen Künnapuga.

Üks minu lemmikkunstnikke David Hockney on öelnud, et kunstiteos on dokument. Seega võib näiteks mõnda maali vaadates välja lugeda selle valmimisloo ja tehnilise teostuse, aga ka kunstniku vaimse ja füüsilise seisundi. Loodan, et minu maalidest kandub näitusekülastajani postiivset energiat ja kirglikku loomingulisust. Mulle on omased lihtsad ja tugevad kujundid, soe huumor ning kirgas värvimeel – nimetatagu seda naivismiks või lapsemeelsuseks. Usun, et sellisel kunstil on oluline koht tulevikus. Palermo hobune on kapanud Viljandisse ühendades sillana kõigi maade realistlikud unistajad.“

August Künnapu (sünd 1978) elab ja töötab Tallinnas ja Haabneemel. Ta on õppinud Eesti Humanitaarinstituudis, 1997-2002 arhitektuuri Eesti Kunstiakadeemias ja 2000. aastal kujutavat kunsti Slade’i kunstikoolis Londonis. Ta on Eesti Kunstnike Liidu ja maalikunstnike liidu liige ning alates 2008. aastast EKA õppejõud. Tal on toimunud näituseid üle ilma ning tema teosed kuuluvad mitmetesse erakogudesse ning Eesti kunstimuuseumide kogudesse.

Näitus jääb avatuks 13. septembrini. Kondase keskus (Pikk 8, Viljandi) on avatud igapäevaselt 11-18. Muuseumi näituseid 2015. aastal toetab Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.

Repro: August Künnapu „Palermo hobune“

Lisainfo:

Gregor Taul

Kondase keskuse kuraator

www.kondas.ee

kondas@kondas.ee

4333 968

***

August Künnapu’s paintings at Kondas Centre

Kondas Centre’s press release and invitation

19th of July 2015

Viljandi

August Künnapu is a well-known Estonian artist whose empathetic work explores the nature of human beings, their everyday rituals and joys. Künnapu’s paintings, which were first shown in a solo exhibition in 2001, have been compared to Henry Rousseau’s, Paul Kondas’s and why not  even to Andy Warhol’s favourite self-taught genius Florine Stettheimer’s oeuvre. Still, calling August Künnapu’s style naive would be an understatement, though on the other hand his paintings surely spark up within the atmosphere of this outsider art museum. There may be a hint of nostalgia in it, but the idea behind it is progressive and thoroughly constructive.

August Künnapu introduces his exhibition in the following words: “This exposition is a small review of paintings from the last 14 years. The themes are inherent to me – athletes, doctors, everyday life and portraits, firefighters and animals. I have left out paintings of cats which were recently exhibited at the Võru County Museum together with my father at the joint exhibition Holy Cats and Atlantis.

One of my favourite artist David Hockney has said that a work of art is a document. Hence one may look at a painting and “read” about its birth, its technical realisation, but also about the author’s mental and physical state. I hope that my paintings transmit positive energy and passionate creativity to the viewers. Simple but strong images, warm humour and a sense of bright colours define my paintings – call it naivism or childishness. I believe that this kind of art has an important place in the future. The Palermo horse has galloped to Viljandi to unite all the realist dreamers of the world!”

August Künnapu (b 1978) lives and works in Tallinn and Haabneeme. He has studies in the Estonian Institute of Humanities, architecture in the Estonian Academy of Arts (1997-2002) and visual art in the Slade School of Fine Art in London (2000). He is a member of the Estonian Artists’ Association and the Estonian Painters’ Association and a lecturer in the Estonian Academy of Arts since 2008. He has held several exhibitions in Estonia and abroad and his paintings belong to many important private and public collections in Estonia and abroad.

The exhibition runs until the 13th of September. Kondas Centre (Pikk 8, Viljandi) is open daily 11-18. Our exhibitions are supported by the Estonian Ministry of Culture.

Photo: August Künnapu The Palermo Horse

Further information:

Gregor Taul

Curator of Kondas Centre

www.kondas.ee

kondas@kondas.ee

4333 968