Lars Wintheri Põhjamaade meeleolud « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lars Wintheri Põhjamaade meeleolud

Lars Winther-55

Juulikuus on meie teise korruse galeriis avatud taani kunstniku Lars Wintheri näitus. We are exhibiting Danish artist’s Lars Winther’s works in our upstairs gallery this July. Further information in English below.

*

Lars Winther “Põhjamaade meeleolud”

Lars Winther (snd 1959) on Põhja-Taanis Aalborgis tegutsev iseõppinud kunstnik ja luuletaja, kes on maalimisega tegelenud alates 2004. aastast. Winther kuulub 1996. aastast Taani Kirjanike Liitu, ta on avaldanud mitu luuleraamatut ning armastab oma luulet ka avalikult esitleda. Tema maalide kohta on üks taani kunstiajaloolane öelnud tabavalt, et tegemist on  kaasaegse naivismiga läbi Rubiku kubiku prisma. Winther, kes tänasel päeval elatub kunsti tegemisest, oli noorena poksija.

Maria Stensgård Poulsen, taani kunstiajaloolane:

Taani kunstniku Lars Wintheri teostes ei ole raske tuvastada naivistlikku perspektiivi. Tema kihavatel linnamaastikel puuduvad perspektiivireeglid, mistõttu sealsed inimesed, loomad ja  taimed liiguvad majade vahel justkui ringiratast. Mitmed tema teosed ongi maalitud nii, et neid tuleb vaadata mitme erineva külje pealt. Kunstniku jaoks on tegemist teadlike matemaatiliste arvutuskäikudega, kus näitusekomplekti tõeliseks kogemiseks tuleb seda näha tuhandel eri viisil! Wintheri palett koosneb põhivärvidest: punasest, kollasest ja sinisest, maalide taust on enamasti must. Ta komponeerib maalidel esinevaid detaile nii, et moodustuksid keerulised visuaalsed maastikud, mida hoiavad koos elementaarsed geomeetrilised kujundid nagu ring, ruut ja ristkülik.

Lars Winther soovib näidata meile tuttavat maailma tavapäratu ja ootamatu nurga alt. Värske vaatevinkel võib avaneda nii taeva poole suunatud lehma, profiilis palmipuu või tagurpidi maalitud auto vaatamisest. Miks ta nõnda teeb? Küllap tahab ta, et me ei unustaks imetleda maailma. Me ei tohiks iial tüdineda elu lõpututest keerdkäikudest! Nii on näiteks Wintheri päike küll kollane, kuid ruudukujuline. Lisaks päikesele on nurgelised ka pilved ning kogu taevalaotus. Kuid kas pole just taevas meie maailma kõige voolitavam nähtus? Kust ta algab, kust ta lõpeb? Wintheri maalid kinnitavad, et nii taevas kui maa on avatud suurtele muutustele.

Naivism on Euroopas laineid löönud alates 20. sajandi algusest. Ka Lars Wintheri teoseid iseloomustab naivismile omane värvirõõm ja siiras jutustuslaad. Selline maalikeel jääb igal juhul kestma! Tegemist on kunstiga, mida mõistavad nii lapsed kui täiskasvanud, nii haritud kui harimata inimesed. Seega on tegemist keelega, mis suudab religioossetest, majanduslikest või kultuurilistest piiridest hoolimata vahendada kõiki neid asju ja tundmusi, mida inimkond jagab. Elagu naivism!

*

Lars Winther Nordic Moods

Lars Winther (b 1959) is an artist and writer from the Northern Danish town of Aalborg. Winther is a member of Danish Writer’s Association from 1996, he has published poetry and cook books and enjoys reciting his poetry in public readings. He started painting in the beginning of 2000s. It has been noted that Winther’s art could be described as contemporary naive art with a twist of Rubik’s dice. Lars Winther, who earns his living as an artist, used to be a boxer in his youth.

Maria Stensgård Poulsen, Danish art historian:

The naïve perspective is easily spotted in the artwork of Danish artist Lars Winther. The paintings of cities by water with ships and many cars lack the rules of perspective, as people and animals move around on the canvas surrounded by green trees and flowers covered in sunshine. Furthermore, many of the paintings have the peculiar built-in characteristic that the square or rectangular canvases can be seen from all four angles. In other words, there is a kind of mathematical possibility of combining many of the paintings. The colour palette mostly consists of the primary colors red, yellow and blue usually placed on a black background. The houses as well as the people, cars and ships are placed in neat compositions where geometrical shapes as circle, square and rectangular are the basic elements of order in the complex visual scenery.

Mostly, Lars Winther wants to show us the world from an unusual and untraditional perspective. Whether it is a cow lying down on its back with all four legs pointing to the sky, or a palm tree seen from the side or even a car lying upside-down. Well-known objects are seen from a different angle. Why? Because we should be marveled, perhaps? We must never grow tired of the conundrum universe of life. The sun is always yellow but not round. In Lars Winther’s paintings the sun might be square as well as the sky with clouds of cotton is held together by two trapezoids and a rectangular. Is there anything more liquid in this universe than the sky? Where does it start? Where does it end? In the artwork of Lars Winther the sky has a certain formula for a change!

Naïvism has flourished in Europe since the beginning of the 20th century. The artwork of Lars Winther is also characterized by the naïve joy of color and narration in a well-known figurative language. A language which is here to stay! A language everyone understands, whether you are a child or an adult, an educated or an uneducated person. In other words, a language which communicates all the things people have in common regardless of boundaries – religious, economic or cultural boundaries. Long live naïvism!