Sándor Sterni animalistika « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sándor Sterni animalistika

sandor_stern_muhelus

stern_kaart_mager

stern_suur_kass

4. aprillist 13. maini on Kondase keskuses avatud abielupaar Sándor ja Eda Sterni näitused. Sándor Sterni näitusel eksponeerime armastatud animalisti maale ning joonistusi ning loomulikult ka kavandeid, mille põhjal on valminud siinset faunat tutvustavad margid.

From the 4th of April until the 13th of May we exhibit Sándor and Eda Stern’s exhibitions. Further information in English below.
Sándor Martin Stern (snd 25. jaanuaril 1925) on Nõmmel elav kunstnik ja kunstiõpetaja, kes on Eesti loodust tutvustavate postmarkide autorina filatelistide hulgas tuntud kogu maailmas. Paljud raamatusõbrad teavad teda illustraatorina. Tema muheda, humoorika ja asjatundliku käe all on loomade joonistamise kunsti õppinud mitmed põlvkonnad noori inimesi. Tallinna loomaia direktor Mati Kaal on Sándor Sterni iseloomustanud kui ainsat eesti kunstnikku, kes tõepoolest oskab loomi joonistada. Sternil on loomaarmastus on veres – tema vend Karoly Stern oli 15 aastat Tallinna Loomaaia direktor, vennapoeg Aleksander Stern on isa poolt alguse  saanud väärika animalistliku kunsti kogu omanik.

Sándor Stern nägi ilmavalgust Kesk-Euroopa südames Budapestis, kuhu tema eesti-saksa segaperekonnast pärit ema oli elama asunud pärast abiellumist endisest Austria-Ungari sõjavangist advokaadiga. Varasest lapsepõlvest peale loomade vastu vääramatut huvi ilmutanud Sándor ja temast kolm aastat vanem samalaadsete huvidega vend Karoly veetsid suurema osa oma koolivälisest vabast ajast Budapesti loomaaias loomi joonistades ja nende elu-oluga tutvust tehes. Hiljem täitusid kodus paksud kladed põhjaliku konspektiga, kus on omavahel läbi põimunud loomaaednikelt kuuldud faktid, Alfred Brehmi  “Loomade elust” ja muudest zooloogiaraamatutest loetu ning loomaaias tehtud visandid kõikvõimalike elukate käitumise eripärast. Kõik tundus arenevat tõusvas joones ning unistused tulevasest elukutsest võtsid järjest selgemaid piire.

Peale pereisa ootamatut surma naasis ema rahutuks muutuvast Euroopa südamest 1935. aasta septembris koos kahe teismelise pojaga Kuressaarde oma vanematekoju. Toona umbkeelsed poisid pidid kõigepealt eesti keele ära õppima. Aasta pärast jätkas 12-aastane Sándor kooliteed Saaremaa ühisgümnaasiumis, vend Karoly Kuressaare tööstuskoolis.  Keerulised ja murrangulised sündmused jõudsid paraku ka Läänemere kallastele, nii sattus Sándor aastakäigust tulenevalt Wehrmachti ridadesse.

1943. aastal lõpetas Sándor keskkooli ning plaanis jätkata õpinguid kunstiinstituudis, kuid selgus, et Saksa okupatsiooni ajal omandatud küpsustunnistus ei ole Nõukogude Liidus kehtiv. Kehtiva keskhariduse omandas ta Tallinna Muusikakoolis muusikateooria erialal, asudes seejärel õppima graafikat Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Ülikooli lõpetamise järel suunati ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiainete õppejõuks, kus ta töötas aastatel 1961–1970. Aastatel 1970–1984 töötas ta kirjastuses “Eesti Raamat” kunstilise toimetajana. Pensionile jäänuna sai temast Tallinna Loomaaia noorte kunstnike-animalistide ringi juhendaja. Stern peabki ennast põhiliselt loomajoonistajaks – animalistiks.

2014. aastal, oma 90. juubelil, uuris temalt ajakirjanik Jukko Nooni, kas Sternile, kes on pikki aastaid kujundanud raamatuid, marke, õpetanud lapsi, on mõni neist töödest rohkem südamelähedane? Kunstnik vastas järgnevalt:

“Raamatukujundus on selline ala, kus on palju kõvemaid poisse kui mina. Mul on olnud päris ilusaid raamatuid, millega ma väga rahul olen olnud, aga loomajoonistamine on siiski mu lemmik tegevus. Mulle meeldib ka õpetada. Vahel tundub, et need tegelased, keda ma õpetan, on minuga rahule jäänud. Mul ei ole kunagi konflikte olnud. Kõik, kes siin kunstiga tegelevad, on viisakad ja tasakaalukad. See on mul nagu teine perekond. Kõik pole kunstialale edasi läinud, aga kontakt on säilinud. On kahte tüüpi koolipapasid: pedagoogid ja õpetajad. Pedagoog on elukutse, õpetaja on kutsumus. Kui kedagi õpetad, siis sa näed, kus su õpetus pidama jääb. Sa pead otsima selle koha üles, ronima alla õpilase tasemeni, et sealt hakata teda edasi viima. Iga inimene on natuke erinev ja lähenemine peab olema erinev. Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et mul ei ole ju seal korraga 30-40 õpilast ees, vaid mul on maksimaalselt 12, ma saan nendega individuaalselt töötada. Tekivad hoopis teistsugused suhted.”

Teksti koostas Gregor Taul

*

Sándor Martin Stern (b 25.01.1925) is an artist and teacher living in Nõmme, Tallinn, who is known in and outside of Estonia as a valuable author of stamps which introduce Estonian fauna and flora. Many booklovers regard him as an exceptional illustrator. Many generations of young art lovers have learnt to draw animals under his hands. Mati Kaal, the legendary director of Tallinn Zoo, has described Stern as the only Estonian artist who really knows how to depict animals. The love of animals runs in his blood – his brother Karoly Stern was the director of Tallinn Zoo for 15 years, nephew Aleksaner Stern is the inheritor and developer of his father’s collection of animalier.

Sándor Stern was born in the heart of Europe at Budapest, where his mother of Estonian-German descent had moved to, after marrying a lawyer from the Austro-Hungarian court, who had been a prisoner of war in Estonia during the World War I.  Sándor and his three years elder brother loved animals from a very ealry age – they spen most of their free time in the Budapest Zoo, drawings animals and trying to get to know details about different species. Later they would write down the facts they had heard from the zoo’s gardener or read from Alfred Brehm’s books,in their self-illustrated diaries. Everything seemed to progress and they were eager to become adults in order to start working at a field they so much loved.

After their father’s unexpected death in 1935, Sándor’s family returned from restless central Europe to their mother’s childhood home in Kuressaare. Both boys, who were in their early teens by that time, couldn’t speak a word of Estonian. After a year of intensive langugage learning the 12 year-old Sándor continued his studies in the Saaremaa High School while Karoly started his studies at the Kuressaare Vocational Training School. Alas, the complicated and revolutionary imes in the rest of Europe made it to Estonia as well. During the Nazi occupation of Estonia, Sándor was enlisted in the Wehrmacht.

Sándor graduated from high school in 1943 and had a wish to continue his studies in the State Art Institute, but it appeared that the Soviets didn’t accept his high school certificate which had been issued during the Nazi occupation. For gaining a valid certificate of secondary education he went on to study music theory in the Tallinn Music School. Only after that he was able to attend the State Art Institute, where he studied graphic arts for five years. After his graduation in 1961 he was appointed as an art teacher in the Tallinn Pedagogical Institute. He remained there until 1970, when he moved on to become an arts editor in one of the state run publishing houses. After his retirement in 1984 he was was offered a dream job in the Tallinn Zoo – to run a small art studio for children interested in animal painting. In fact –  Stern has always regarded himself to be most of all an animal painter.

In 2014, on the occasion of Stern’s 90th jubilee, a journalist asked him whether any of his many positions – book illustrator, stamp designer, teacher etc – have been more heart warming to him than the others? Here is what he answered:

“I believe there are many boys who are far better than me in illustrating books. I have done a few very nice books, which made me really happy, but painting animals has always been my favourite activity. I also like teaching. I do believe that the people I have taught, have been satisfied with my work. I never had any conflicts with my students. Everyone, who is into art here [at the Zoo’s art salon], are well-mannered and level-headed. Not all of them have decided to continue their art studies, but we still keep in contact. To my mind there are two type of schoolmasters: pedagogues and teachers. Pedagogue is a profession, teacher is a calling. If you teach someone then you will see how your words will stay with the pupil. You always have to find the right approach, you need to come down to level of the pupil and then direct him or her. Every human being is different from one another, hence the approach has to be different. Of course I’ve been lucky because I never had classes of 30-40 pupils, but maximum 12, which means I have had the chance to work individually. Entirely different relations are born in this way.

Text compiled by Gregor Taul.