Boris Pau maalid « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Boris Pau maalid

Boris Pau maalid Kondase keskuse kogust 2015. aasta kevadtalvel.

Boris Pau sündis 1. novembril 1927 Venemaal Jaroslavli oblastis, kuhu  tema Tartumaalt pärit vanemad olid 1910. aastal rännanud. 1923. aastal  ehitasid vanemad Venemaale oma talu ja perre sündis kuus last. Kolhooside moodustamise käigus 1929 konfiskeeriti kogu nende vara, 1933 keelati talu pidamine ning pere sunniti kolima vene külla. 1935. aastal läks Boris õppima vene kooli.  Tema isa lasti kui riigivaenlane 1938. aastal maha. Sõja ajal töötas Boris Pau kolhoosis mehaanikuna, 1945. aastal kohalikus metsakombinaadis, kus muuhulgas lõikas raudteeliipreid.

1946. aastal tekkis Boris Paul võimalus tulla Eestimaale Viljandisse elama. Esmalt asus ta tööle Kapitaalremondi töökotta, hiljem Viljandi Tööstuskombinaati. 1950–70 töötas ta Viljandi kaubastus ja 1970–1995 Viljandi Tarbijate Kooperatiivis külmseadmete mehaanikuna. Boris Pau tehnikahuvi ei piirdunud pelgalt mehaanikutööga: 1970. aastatel ehitas ta endale hobi korras lennuki, millega sooritas Viljandi kohal lende aastatel 1975–1977. Hiljem konstrueeris ta enda tarbeks veel mootorsaani ja motodeltaplaani.

Lisaks eelnevale oli tegemist musikaalse inimesega, kes mängis 16 aastat mängis Viljandi Kultuurimaja kapellis bajaani. Huvi muusika vastu oli temasse lapsepõlves süstinud isa, kes juhatas Venemaal nende pereansamblit. Peale kandle oskas isa veel musitseerida klaveril ja viiulil. Oma põhitöö, tehnikahobi ja pillimängu kõrvalt tegeles Boris Pau vähesel määral ka maalimisega, võttes mitmeid aastaid osa ka siinse kunstiklubi tegevusest. Näitusel eksponeeritavad teosed kuuluvad Kondase keskuse kunstikogusse.

Boris Pau suri Viljandis 4. novembril 2005.

 

*

BORIS PAU (1927–2005)

Boris Pau was born on the 1st of November 1927, in Yaroslavl province, Russia. His parents came from Tartu County, but had emigrated to Russia in 1910. In 1923 his parents built their own farm and 6 children were born. During the nationalisation, their entire property was confiscated; in 1933 owning a farm became illegal and the family was forced to move into a Russian village. In 1935, Boris Pau began to attend a Russian school. His father was shot as an enemy of the state in 1938. During the war, Pau worked in a collective farm as a mechanic.

In 1946 he got a chance to come to live in Estonia, in Viljandi. At first, he got a job in a repair shop, later in an industrial combine. From 1950 to 1970 he worked at the Viljandi Commodity Marketing Office and from 1970 to 1975 in the Viljandi Co-operative Society as a refrigerating engineer. Besides working as an engineer, Pau had a remarkable hobby – he built himself a personal plane, with which he flew for two years (1975 – 77). A few years later he constructed a snow mobile and a motor glider.

Besides mechanics he was fonf of music: for 16 years he played the accordion in the Viljandi Culture Centre orchestra. He inherited his interest in music from his father, who was the head of their family ensemble in Russia. Besides the zither that the children used to play in the ensemble, his father was also able to play the piano and the violin.

Besides full-time work and the above-mentioned hobbies, Boris Pau also loved to paint. For many years he took part in the activities of the Viljandi Art Club. The worls exhibited here are from the collection of Kondas Centre.

Boris Pau died on the 4th of November 2005.