Valguse väikesed vaikelud « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valguse väikesed vaikelud

 

1_1_19687230

 

Valguse väikesed vaikelud

 

Kirjastus Valgus on Eesti üks vanimaid kirjastusi – asutatud 1965 – ning annab jätkuvalt välja sõna- ja käsiraamatuid, populaarteaduslikku ja tarbekirjandust, kultuuri-, ajaloo- ja lasteraamatuid.

Kirjastuse ajalugu hõlmab kaht väga erinevat ajastut: nõukogude perioodi 1965–1991 ja taasiseseisvunud Eesti perioodi 1991–tänapäev.

 

Nõukogude võimu kehtestamise järel muutus kirjastamine riiklikuks ettevõtmiseks. 1949. aastal loodud Eesti Riiklikust Kirjastusest eraldati 1965. aastal ilukirjandust välja andev Eesti Raamat ja kirjastus Valgus, kelle valdkondadeks sai õpikute ning teadusliku, populaarteaduskliku, teatme- ja tarbekirjanduse väljaandmine.

 

Et toonane värvusfotograafia oli algeline, illustreeriti populaarteaduslikku kirjandust sageli kunstnike abiga. Kirjastusele Valgus tegid illustratsioone Dagmar-Viive Paalamäe, Väino Tõnisson, Lüüdia Vallimäe-Mark jt. Viljakaim raamatuillustraator on olnud Heldur Viires, kelle värvitahvlid annavad tunnistust detailseid oskusi nõudvast peenest kunstnikutööst.

 

Kõik näitusel välja pandud teosed on trükis avaldatud, ent esmakordselt on huvilistel võimalus vaadata originaalteoseid, mis on aastaid olnud hoiul kirjastuses Valgus.

 

Tegemist on hääbuva käsitöö- ja kunstivaldkonnaga – pole enam otsest vajadust, pole aega ega raha, et midagi sellist veel ette võtta. Tahvlid on nagu väikesed vaikelud: tasapinda ja staatikasse surutud natuur. Et kunstnik pidi nii täpselt elavat loodust vaatama, kannatlik olema, püsima mingites etteantud kaanonites – iga sellise tahvli tegemine on nagu meditatsioon. Ja ometi on tulem elav ja ilus.

 

Kondase keskus

Madli Vallikivi-Päts kirjastusest Valgus