Jarõna Ilo söejoonistuste näitus „Päevik“ « Kondase Keskus

Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jarõna Ilo söejoonistuste näitus „Päevik“

Kondase Keskuses sai näha viitekümmet söejoonistust kunstniku rohkearvulisest käe-teemalisest seeriast. Tundes väsimust maske kandvate nägude portreteerimisest, alustas ta 2001 metafoorsete joonistustega, kus läbivaks motiiviks sai käsi – kunstniku kui looja käsi ja kui „vahend“ ümbritseva tunnetamiseks.

[nggallery id=35]

Söejoonistuste seeria kujutab endast päevikulaadis ülestähendusi kohtumistest asjade ja inimestega, kaugel-ära olemisest, igikestvast looduse ja inimese vahelisest suhtest, idamaade filosoofia ja põhjamaise mõtlemise puutepunktidest. Käe kui tugeva kujundi kordus ja avatus asjadest kõnelemisel annab ekspressiivse lõpptulemuse.

02.02.2005 – 28.02.2005
Mari Vallikivi