Hetkel üleval Näituste arhiiv Tulevased näitused

8. 05.- 2-07.2017

ALAR TUULE maalinäitus MULL…

vend_jaan-0845Ringis. Ratas keerleb. Programm. Ettekirjutised. Justkui etteütlus. Jah, ütle ette. Kes? On institutsioon, instituut, hoone, maja, büroo, kaubahoov jne… Rajoon. Tsoon, tsoonid. Droonid. Justkui tuur. Sõit. Liikumine… Juhindun. Millest? Protokoll. Menüü. Valikud ja funktsioonid. Jah vajalikud. Smart. Ja nuti… Tablood. Täidan tabelit. Ning? Vajalik. Andke tablett. Palun. More. Leitud instruktsioon. Plaanin plaani. Plaanipäraselt. Tehtud, saadetud… Kukub välja. Näe! Pesa. Lennuk. Rakett. Makett. Joonis. Või muu? Masin. Ja veel. Milleks? Skeem. Justkui atraktsioon. Süsteem. On-off. Smart. Aktsioon. Miinus-pluss. Lahus-koos. Meelel-keelel. Ja see lendab. Siis? Estkuubi. Täislast. Asju. Suletud. Piiratud. Sõit. Ära. Üle. Keelatud. Värava. Müüri. Metsa. Mille? Avamaa. Lõputu. Kestev. Kantseleilik. Kanserogeenne. Teesklus. Mull.

BUBBLE…

In a circle. Wheel is turning. Programme. Injunctions. Like dictations. Yes, dictate. Who? An institution, institute, building, house, office, marketplace etc… District. Zone, zones. Drones. Like a tour. Drive. Movement… I am guided. By what? Protocol. Menu. Options and functions. Yes, necessary. Smart. And smart… Displays. Filling in a table. And? Necessary. Give a pill. Please. More. Instruction found. Planning a plan. According to plan. Performed, sent… Falls out. See! Nest. Airplane. Rocket. Model. Drawing. Or else? Machine. And more. What for? Scheme. Like an attraction. System. On-off. Smart. Action. Minus-plus. Separate-together. Out of the heart the mouth speaks. And it flies. Then? To estcube. Full cargo. Things. Closed. Limited. Drive. Away. Over. Forbidden. Gate. Wall. Forest. What? Open land. Endless. Ongoing. Office-like. Carcinogenic. Pretence. Bubble.

more

Alar Tuul

Briefly about Alar Tuul

Alar Tuul (b. 1982) is one of the young Estonian artists with the most recognisable and unique style. Tuul’s automatistic naive works, which are reminiscent of Karel Appel or Jean-Michel Basquiat, have over years moved from individual details to wider generalisations. Although the stick figures and ring-eyed creatures are still there, single scenes do not form the entire composition now but rather form parts of larger panoramas. Emotion (colour) has been replaced by calculation (line) and the subconscious by a clear cause. From these pictures, one can read thousands of stories and construct new worlds.

Tartu Art Museum

17.05-17.06.207

PIRET MILDEBERGI juubelinäitus „Ammuuuseum

18575155_1637686819592394_286373520_o

Piret Mildeberg on Kondase Keskusesse toonud osa oma lehmateemalisest kogust, mis koosneb Eesti kunstnike piltidest, objektidest ja raamatuillustratsioonidest, kodu-  ja välismaistest mänguasjadest ning India, Nepaali ja Hispaania reisimälestustest. Kogus leidub Eesti tarvaid, India seebusid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – loomi, keda on ajast aega austatud. Näitus ongi pühendatud nendele võimsatele, inimkonda juba 7000 aastat toitnud loomadele.

Piret Mildebergi kogu sai alguse üle 20 aasta tagasi ning tänaseks päevaks on ta ostnud, vahetanud ja kingiks saanud väga erinevaid loomakesi. Lehmateema puudutas teda eriti 2013. aastal Indias, Gangese äärses Varanasis kuuajalises residentuuris olles. Vabalt linnatänavatel lehmi ja vesipühvlid toimetamas nähes, sulatasid need loomad teda sellesse erilisse kultuuri. Tänuks neile loomadele valmis 27 pildiline sari Hare Nandi – Varanasi päevik.

18575535_1637686902925719_197255095_o

PIRET MILDEBERG’s exhibition “Mooooseum”

Piret Mildeberg presents at the Kondas Centre a part of her cow-themed collection, which includes pictures, objects and book illustrations by Estonian artists, toys from Estonia and abroad, and memories of travels to India, Nepal and Spain. In the collection one can find Estonian aurochs, Indian zebus, Spanish bulls, Tibetan yaks – animals who have been revered for ages. The exhibition is dedicated to these mighty creatures who have fed the humankind for 7000 years already.

Piret Mildeberg’s collection got started more than 20 years ago and over the time she has collected very different animal figures – bought and exchanged and received as a gift. She was particularly moved by the cow topic while living for six months as an artist-resident in Varanasi by the Ganges River, India in 2012. Seeing cows and water buffaloes roaming freely in the streets made the artist click with this unique culture. In gratitude to the animals she created a series of 27 pictures Hare Nandi – the Varanasi diary.

Teate koostas Mari Vallikivi

*******

8.05-2.07.2017

Soome kunstniku MAARIA MÄRKÄLÄ maalinäitus „Hello Sunshine – Antidote to Melancholy“

Maaria Märkälä on tunnustatud Soome maalikunstnik, kes juhtis aktiivse näitusetegevuse kõrval aastatel 2008-2016 Soome Maalikunstnike Liitu.

FB pilt

 

Kuigi Maaria Märkälä alustas maalimist tavapärasest hilisemas eas, kindlustas ta oma pastoossete maastikumaalidega kiiresti tugeva maalijapositsiooni. Laiade pintslilöökidega tööd seostuvad ekspressionismiga, mille teadlikku valikut on mõjutanud kunstniku Berliinis töötamise perioodid, kus ekspressionismi olulisuses on raske kahelda. Üllatavalt pole Märkäläle Soome maalile omane teatud neutraalsus ja hillitsetud värvikasutus mõju avaldanud.

On huvitav jälgida, kuidas Märkälä maalist maali, intensiivseid värve või vastandvärve kõrvuti kasutades illusoorseid efekte loob. Värvierksais maastikes valitseb tasakaal, püüeldes samaaegselt nii abstraktsuse kui figuraalsuse poole – ebamäärases värvidemöllus võib selgelt aimata loodusmaastikke, isegi nende füüsiliste omadusteni nagu õhk, varjud, temperatuur ja tuul ning reaalne, äratuntav maastik sumbub abstraktsiooniks.

Mari Vallikivi

 

Maaria_roosa_etyyd