Hetkel ülevalNäituste arhiivTulevased näitused

2003200420052006200720082009

2010201120122013201420152016  2017

 

8.05-6.07.2017

Soome kunstniku MAARIA MÄRKÄLÄ maalinäitus „Hello Sunshine – Antidote to Melancholy“

Maaria Märkälä on tunnustatud Soome maalikunstnik, kes juhtis aktiivse näitusetegevuse kõrval aastatel 2008-2016 Soome Maalikunstnike Liitu.

FB piltKuigi Maaria Märkälä alustas maalimist tavapärasest hilisemas eas, kindlustas ta oma pastoossete maastikumaalidega kiiresti tugeva maalijapositsiooni. Laiade pintslilöökidega tööd seostuvad ekspressionismiga, mille teadlikku valikut on mõjutanud kunstniku Berliinis töötamise perioodid, kus ekspressionismi olulisuses on raske kahelda. Üllatavalt pole Märkäläle Soome maalile omane teatud neutraalsus ja hillitsetud värvikasutus mõju avaldanud.

On huvitav jälgida, kuidas Märkälä maalist maali, intensiivseid värve või vastandvärve kõrvuti kasutades illusoorseid efekte loob. Värvierksais maastikes valitseb tasakaal, püüeldes samaaegselt nii abstraktsuse kui figuraalsuse poole – ebamäärases värvidemöllus võib selgelt aimata loodusmaastikke, isegi nende füüsiliste omadusteni nagu õhk, varjud, temperatuur ja tuul ning reaalne, äratuntav maastik sumbub abstraktsiooniks.

Mari Vallikivi

 

Exhibition of paintings by Finnish artist MAARIA MÄRKÄLÄ “Hello Sunshine – Antidote to Melancholy”

Maaria Märkälä is a renowned Finnish painter and artist, who beside actively participating in exhibitions was also the head of the Finnish Painters’ Union from 2008-2016.

Although she started painting later than artists usually do, she quickly secured a strong position as a painter with her impasto landscapes. Painted in wide brush strokes, her works are best associated with Expressionism. This choice was also influenced by periods when the artist worked in Berlin, where no one doubts the significant role of Expressionism. Surprisingly, the certain neutrality and restrained use of colours which is characteristic of the Finnish painting have not influenced Märkälä’s works.

It is interesting to follow how Märkälä creates illusory effects from painting to painting, using intensive or complementary colours side by side. The bright colourful landscapes are in balance, striving simultaneously for abstraction and figurativeness – in the vague whirl of colours one may clearly perceive landscapes, even their physical qualities like the air, shadows, temperature and wind, and the real, recognisable landscape fades into an abstraction.

Mari Vallikivi

****

more

8. 05.- 2.07.2017

ALAR TUULE maalinäitus MULL…

Ringis. Ratas keerleb. Programm. Ettekirjutised. Justkui etteütlus. Jah, ütle ette. Kes? On institutsioon, instituut, hoone, maja, büroo, kaubahoov jne… Rajoon. Tsoon, tsoonid. Droonid. Justkui tuur. Sõit. Liikumine… Juhindun. Millest? Protokoll. Menüü. Valikud ja funktsioonid. Jah vajalikud. Smart. Ja nuti… Tablood. Täidan tabelit. Ning? Vajalik. Andke tablett. Palun. More. Leitud instruktsioon. Plaanin plaani. Plaanipäraselt. Tehtud, saadetud… Kukub välja. Näe! Pesa. Lennuk. Rakett. Makett. Joonis. Või muu? Masin. Ja veel. Milleks? Skeem. Justkui atraktsioon. Süsteem. On-off. Smart. Aktsioon. Miinus-pluss. Lahus-koos. Meelel-keelel. Ja see lendab. Siis? Estkuubi. Täislast. Asju. Suletud. Piiratud. Sõit. Ära. Üle. Keelatud. Värava. Müüri. Metsa. Mille? Avamaa. Lõputu. Kestev. Kantseleilik. Kanserogeenne. Teesklus. Mull.

BUBBLE…

In a circle. Wheel is turning. Programme. Injunctions. Like dictations. Yes, dictate. Who? An institution, institute, building, house, office, marketplace etc… District. Zone, zones. Drones. Like a tour. Drive. Movement… I am guided. By what? Protocol. Menu. Options and functions. Yes, necessary. Smart. And smart… Displays. Filling in a table. And? Necessary. Give a pill. Please. More. Instruction found. Planning a plan. According to plan. Performed, sent… Falls out. See! Nest. Airplane. Rocket. Model. Drawing. Or else? Machine. And more. What for? Scheme. Like an attraction. System. On-off. Smart. Action. Minus-plus. Separate-together. Out of the heart the mouth speaks. And it flies. Then? To estcube. Full cargo. Things. Closed. Limited. Drive. Away. Over. Forbidden. Gate. Wall. Forest. What? Open land. Endless. Ongoing. Office-like. Carcinogenic. Pretence. Bubble.

Alar Tuul

vend_jaan-0845

Briefly about Alar Tuul

Alar Tuul (b. 1982) is one of the young Estonian artists with the most recognisable and unique style. Tuul’s automatistic naive works, which are reminiscent of Karel Appel or Jean-Michel Basquiat, have over years moved from individual details to wider generalisations. Although the stick figures and ring-eyed creatures are still there, single scenes do not form the entire composition now but rather form parts of larger panoramas. Emotion (colour) has been replaced by calculation (line) and the subconscious by a clear cause. From these pictures, one can read thousands of stories and construct new worlds.

Tartu Art Museum

*********

17.05-17.06.2017

PIRET MILDEBERGI juubelinäitus „Ammuuuseum

18575535_1637686902925719_197255095_oPiret Mildeberg on Kondase Keskusesse toonud osa oma lehmateemalisest kogust, mis koosneb Eesti kunstnike piltidest, objektidest ja raamatuillustratsioonidest, kodu-  ja välismaistest mänguasjadest ning India, Nepaali ja Hispaania reisimälestustest. Kogus leidub Eesti tarvaid, India seebusid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – loomi, keda on ajast aega austatud. Näitus ongi pühendatud nendele võimsatele, inimkonda juba 7000 aastat toitnud loomadele.

Piret Mildebergi kogu sai alguse üle 20 aasta tagasi ning tänaseks päevaks on ta ostnud, vahetanud ja kingiks saanud väga erinevaid loomakesi. Lehmateema puudutas teda eriti 2013. aastal Indias, Gangese äärses Varanasis kuuajalises residentuuris olles. Vabalt linnatänavatel lehmi ja vesipühvlid toimetamas nähes, sulatasid need loomad teda sellesse erilisse kultuuri. Tänuks neile loomadele valmis 27 pildiline sari Hare Nandi – Varanasi päevik.
PIRET MILDEBERG’s exhibition “Mooooseum”

Piret Mildeberg presents at the Kondas Centre a part of her cow-themed collection, which includes pictures, objects and book illustrations by Estonian artists, toys from Estonia and abroad, and memories of travels to India, Nepal and Spain. In the collection one can find Estonian aurochs, Indian zebus, Spanish bulls, Tibetan yaks – animals who have been revered for ages. The exhibition is dedicated to these mighty creatures who have fed the humankind for 7000 years already.

Piret Mildeberg’s collection got started more than 20 years ago and over the time she has collected very different animal figures – bought and exchanged and received as a gift. She was particularly moved by the cow topic while living for six months as an artist-resident in Varanasi by the Ganges River, India in 2012. Seeing cows and water buffaloes roaming freely in the streets made the artist click with this unique culture. In gratitude to the animals she created a series of 27 pictures Hare Nandi – the Varanasi diary.

Teate koostas Mari Vallikivi

***

Fotograaf Mihkel Tilga näitus „Mees sisemise valguse ja kaameraga“  

29.03- 7.05 2017 

Kuressaare

Randivälja külas Pärnumaal sündinud Mihkel Tilk (1859-1890) oli üks esimesi eestlasi, kes pildistas talupoegi nende endi tavapärases keskkonnas – tänu talle on meil nüüd võimalik tutvuda ainulaadse, juba 1887. aastast pärit haruldase fotoseeriaga maainimestest, nende omaaegsest eluolust ja Tori vaatamisväärsustest. Kuni 1880. aastate lõpuni oli talurahva jäädvustamine toimunud peaasjalikult ateljeetingimustes, kuid südikas noormees, iseõppinud fotograaf Mihkel Tilk teostas end kodukandis rändpiltnikuna. 1888. aastal Jakob Hurda poolt üleskutsutud „vanavara“ kogumise aktsioonist võttis Mihkel Tilk koos vendadega osa, kuigi oli äsja kõige otsesemas mõttes jäädvustanud kodukandi paiku ning talutöid nagu rukkilõikus, heina niitmine ja kuhja tõstmine…

Võib väita, et Mihkel Tilk kandis piltnikuna endas valgustusaja ideaale – usku ilu ja tarkuse jõusse, mida on võimalik fotokunsti abil talletada ja jagada. Ta püüdles pigem kunstnikuks olemise poole, kelle peamiseks eesmärgiks polnud keskkonna ja inimeste dokumenteerimine, vaid ümbritseva maailma mõtestamine ning selles peituva ilu ja harmoonia esiletoomine.

Kahetsusväärselt noorena, 31-aastasena surnud Mihkel Tilga tegevus oli kuni viimase ajani laiemalt teadvustamata, kuni Randivälja külaselts 2011. aastal Eesti Rahva Muuseumi materjalide hulgast tema esimesed fotod avastas.

Unustusse vajunud või kultuuri äärealadel tegutsevate inimeste loomeavaldustega tegeleval Kondase Keskusel on eriti hea meel selle rändava päevapiltniku rändavat näitust ka Viljandis tutvustada.

Eksponeeritavad fotod pärinevad Eesti Rahva Muuseumi, C. R. Jakobsoni talumuuseumi, Tori muuseumi ja Pärnu muuseumi kogudest.

Näituse ja tekstid on koostanud Mait Laas.

Kondase Keskus on Viljandi munitsipaalasutus, kelle tegevust toetab Eesti Kultuurkapital.

Teate koostas Mari Vallikivi

***

Vene kunstniku Igor Oleinikovi illustratsioonid aastatest 2005-2015

1. 01. – 7. 05. 2017

 

Oleinikov

 

Igor Oleinikov (1953) on Ljubertsõs Moskva oblastis sündinud kunstnik, kes lõpetas 1976. aastal Moskva Keemia-Masinaehituse instituudi ning töötas seejärel insener-projekteerijana. 1979. aastas asus Oleinikov tööle kunstnik-lavastaja assistendina filmistuudios Sojuzmultfilm; mõne aja pärast sai temast kunstnik-lavastaja. Ta on töötanud ka animastuudiotes Christmas Films, Argus ja Solnetšnõi Dom, kus ta töötas mitmete muinasjutuaineliste animafilmide kunstnikuna. Igor Oleinikov pole saanud klassikalist kunstiharidust, kuid esimese õpetuse sai ta oma tekstiilikunstnikust ema, hiljem Sojuzmultfilmis Nataša Orlova, Volodja Zuikovi, Eduard Nazarovi ja Kirill Tšoluskini käe all. 1980. aastate teisest poolest hakkas ta ka lasteraamatuid illustreerima. Tänaseks on Vene ja välismaa (Kanada, USA, Belgia, Šveitsi, Itaalia, Korea, Taivani ja Jaapani) kirjastustelt ilmunud üle 50 tema piltidega raamatut, sh L. Carrolli „Alice Imedemaal”, J. R. R. Tolkieni „Kääbik”, E. Raspe „Vabahärra Münchhauseni seiklused”, B. Zahoderi „Igasugused kalakesed” ja „Igasugused kiisud”, K. DiCamillo „Lugu hiirest nimega Despereaux”, J. Barrie’ „Peeter Paan”, R. L. Stevensoni „Kummaline lugu dr. Jekyllist ja mr. Hyde’ist”, vene muinasjutud „Loll-Ivan” ja „Tulilind”. Oleinikovi illustratsioonid ei ole kanoniseeritud, luues raamatutekstidele paralleelmaailmadena mõjuvaid omapoolseid tõlgendusi.

 

Oleinikov (2)

Kondase Keskus on Viljandi munitsipaalasutus, mis kuulub Sakala Keskuse alla. Keskuses on Paul Kondase püsinäitus ning toimub üle paarikümne ajutise näituse aastas. Näituseid toetab Eesti Kultuurkapital.

Teksti koostas Mari Vallikivi


***

Metallikunstnik Väino Niitvägi debüütnäitus “Tuli ja rist” 

1.03. kuni 15. aprill 2017

 

IMG_7568

Näitus „Tuli ja rist” tutvustab metallikunstnik VÄINO NIITVÄGI viimase kahe aastakümne loomingut. Niitvägi on laia diapasooniga metallikunstnik, viljeledes filigraansetest ehetest massiivsete sepissuurvormideni, kasutades erinevaid materjale – kullast kuni rauani, mille näidetega on Kondase kahes galeriiruumis võimalik tutvuda. Osa tema suurematest töödest ja mõned suurendused ehetest on külastajale vaatamiseks fotodel (sõled, enkolpionid, rõngasristid, küünlajalad jms). Eesti rahvakunstist mõjutatud loomingu läbivaks teemaks on tuli ja rist, kus erilise osa moodustavad ratasristi motiivist inspireeritud kaelaehted ja hauatähised. Eesti kontekstis on ainulaadsed Väino Niitvägi EAÕK pühakute hauamonumendid Valgas ja Saatses.

Tema loomingu väljapanek Viljandis on sümboolse tähendusega, kuna Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõuna soovib ta endisi, praegusi kui tulevasi rahvusliku metallitöö õppijaid innustada lähemalt tutvuma rahvuslike käsitöövõtete erinevate kasutusvõimalustega kaasaegses metallikunstis.

25. märtsil ja 1. aprillil toimuvad Väino Niitvägi näituse muuseumitunnid.

Niitvagi